Contact

Werkwijze i.v.m. het Coronavirus:

Vanwege COVID-19 zal ik in ieder geval tot de zomer GEEN huisbezoeken afleggen noch klanten ontvangen. De reden hiervoor is dat ik zelf geen risico wil lopen om besmet te raken met het Coronavirus, maar zeker ook niet wil dat mijn klanten enig risico lopen. Wilt u perse een afspraak aan huis, dan vraag ik u om een andere adviseur te zoeken voor uw belastingzaken. 

Uiteraard kan ik uw belastingaangiften en aanverwante zaken (denk aan aanvraag toeslagen, bezwaren, schenkbelasting, middeling e.d. ) op afstand regelen. Voor het verzorgen van de belastingaangifte en overige diensten,  vraag ik tezamen met de stukken een machtigingscode op, zodat ik vanuit huis uw belastingzaken in orde kan maken. 

Vanaf 1 maart 2021 kan de jaarlijkse aangifte weer ingediend worden. Wenst u gebruik te maken van mijn diensten, dan vraag ik u om uw situatie kort toe te lichten in mijn contactformulier waarna ik u een prijsopgave kan sturen en een short list met benodigde stukken voor de aangifte.  Deze kunt u per email naar mij sturen, bij mij in de brievenbus deponeren op Regentesseweg 68 (1312AC, Almere) of per post versturen. Een uitgebreide checklist voor de inkomstenbelasting 2020 kunt u vinden door op de volgende link te klikken: Checklist_IB_2020.

VAN 3-9 MEI 2021 BEN IK AFWEZIG. IK HELP U GRAAG NA 10 MEI (EVT KUNT U UITSTEL AANVRAGEN TOT 1 SEPTEMBER MOCHT U HULP NODIG HEBBEN BIJ DE AANGIFTE)

  BEDRIJFSGEGEVENS:

  FiscAlm Belastingconsulent – Mayke Swart

  Regentesseweg 68 1312 AC Almere

  KvK-nummer: 58938494

  Telnr: 06-45174499

  Email: mail@fiscalm.nl

  Privacyverklaring

  FiscAlm hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens zijn per 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in mijn privacyverklaring.

  Download hier de privacyverklaring van FiscAlm.