Erf- en schenkbelasting

Schenken

Als u geld wilt schenken aan bijvoorbeeld uw kind of kleinkind, wilt u dat het liefste belastingvrij doen. Slim schenken is onder andere belasting besparen. Door te schenken vermindert u uw vermogen waardoor uw minder belasting hoeft te betalen in box 3, en zorgt u ervoor dat uw erfgenamen minder belasting verschuldigd zijn na uw overlijden.

Afhankelijk van de hoogte van de schenking en de relatie die de ontvanger heeft tot de schenker, betaalt de ontvanger over de waarde van de schenking (of dit nu geld of een andere vorm van schenking is) schenkbelasting. Niet over de hele schenking hoeft belasting betaald te worden. Er hoeft slechts belasting betaald te worden als er meer wordt ontvangen dan het geldende vrijstelling (=belastingvrije bedrag).

In 2023 kunt u uw kind een bedrag van € 6.035 belastingvrij schenken. Voor overige ontvangers van een schenking (bijv. kleinkinderen) is het belastingvrije bedrag € 2.418. Schenken kan door geld te geven, maar de vrijstellingen gelden ook als de schenker de portemonnee niet opendoet (‘schenken op papier’). Als ouders kunt u ook eenmalig een groot bedrag aan uw kinderen schenken als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is (of als uw kind ouder is dan 40 maar een partner heeft jonger dan 40). Deze eenmalige schenking is in 2023 vrijgesteld voor een bedrag van € 28.947. Voor een dure studie mag u uw kind een vrijgesteld bedrag van € 60.298 schenken.

Wijziging vrijstelling eigen woning (jubelton)

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling voor de eigen woning (in 2022 bedroeg deze € 106.671) verlaagd tot een maximum van €28.947, en in 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft.  Om deze vrijstelling te verkrijgen, zal de schenking moeten worden aangewend voor:

  • De aankoop van een eigen woning of een woning in aanbouw;
  •  Verbetering of onderhoud;
  •  Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming;
  •  Aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.

U kunt de schenking die u voor 2023 heeft verkregen wel over meerdere jaren verkrijgen. Als u in 2021 een schenking heeft gekregen voor uw eigen woning, dan mag dit bedrag aangevuld worden in 2022 en 2023. En als u in 2022 een schenking heeft gekregen, dan mag  het bedrag aangevuld worden in 2023 tot de vrijstelling die in 2022 gold. Echter, mag de schenking in 2023 het bedrag van € 28.947 niet te boven gaan. Is de schenking hoger, dan zal er schenkbelasting over betaald moeten worden.

Aangifte schenkbelasting

Als u in 2023 een schenking doet of heeft gedaan boven de algemene vrijstellingen van € 6.035 of € 2.418 moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen. Het schenken binnen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947 of € 60.298 moet u ook in een aangifte schenkbelasting aangeven, onder vermelding dat van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt. De Belastingdienst moet immers weten of en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Wat kan FiscAlm voor u betekenen?

Niet alleen kan ik de aangifte Schenkbelasting voor u verzorgen, maar ik kan u ook adviseren in andere kwesties waarmee u met het schenkrecht te maken heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan het overdragen van uw ondernemingsvermogen aan uw kinderen, of het schenken van een deel of uw gehele inboedel aan uw naasten.

Erven

Zoals hiervoor al genoemd is, kan er een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting bespaard worden door tijdens uw leven geld te schenken aan uw naasten. Daarnaast kan een goed testament u helpen om bij overlijden belasting te besparen. Als u geen testament heeft, wordt er uitgegaan van de wettelijke verdeling. Fiscaal kan het aantrekkelijker zijn om voor een andere verdeling te kiezen of te kiezen voor een verschuiving van de belasting in plaats van besparing. Reden hiervoor kan zijn dat het geld ‘vastzit’ in een huis of in beleggingen. Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven.

Hoeveel belasting betaald moet worden, hangt af van de grootte van de erfenis en van de relatie met de overledene. Evenals bij schenken hoeft geen erfbelasting te worden betaald tot een bepaalde vrijstelling. Ook dit is afhankelijk van de relatie met de overledene. Zo geldt er in 2023 bij een erfenis aan de partner een vrijstelling van € 723.526 en voor kinderen een vrij te laten bedrag van € 22.918 per kind. Als u samenwoont, kan het verstandig zijn om een notarieel samenlevingscontract af te sluiten, want voor de successiewet wordt u zonder niet altijd gezien als partners. Voor partners geldt immers een vrijstelling van € 723.526 en bent u geen partners, dan geldt er slechts een vrijstelling van € 2.418. Dit kan behoorlijk wat erfbelasting schelen!

Ook als u een huis erft, zijn er opties om de erfbelasting te verminderen. U heeft bijvoorbeeld de keuze om de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op te geven of die in het daaropvolgende jaar. Gezien de stijgende huizenprijzen, kan het daarom in uw voordeel zijn om de eerdere WOZ-waarde op te geven en hierdoor belasting te besparen.

Doordat het bij erfenissen vaak om hoge bedragen gaat, is het de moeite waard om een deskundig belastingadviseur in te schakelen die uw aangifte af kunt handelen en u kunt adviseren op dit gebied. FiscAlm heeft die kennis in huis en helpt u graag!