Middeling

Wat is middeling?

Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen namelijk in bijna alle gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode gelijk zou zijn. Door belasting te middelen kan er al snel honderden euro’s terug worden ontvangen, een leuke meevaller dus!

Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er mogelijk (indien het verschil groter is dan € 545) recht op een belastingteruggaaf.

Voor wie bedoeld?

Als u in de afgelopen jaren gestart of gestopt bent met werken, dan wisselde uw inkomen waarschijnlijk sterk. U betaalde in het ene jaar geen of weinig belasting en in het andere jaar veel. Ook als u werkzaam bent als freelancer of ondernemer, een gouden handdruk heeft ontvangen, onbetaald verlof opneemt (voor bijvoorbeeld een sabbatical) of minder bent gaan werken na een zwangerschap, kan er sprake zijn geweest van een wisselend inkomen en heeft u mogelijk teveel belasting betaald in vergelijking tot de situatie dat u jaarlijks een gelijkmatig verdeeld inkomen had.

Voorbeeld middeling ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding in 2020 € 40.000
Inkomen voor ontslag in 2020 € 55.000
WW-uitkering na ontslag is in 2021 en 2022 € 35.000

2020: € 55.000  + € 40.000 = € 95.000 (inkomen + ontslagvergoeding)
2021:  € 35.000 (WW-uitkering)
2022:  € 35.000 (WW-uitkering)

In 2020 valt een deel van het totale jaarinkomen in de hoogste schijf, namelijk belast met 49.50%  waardoor u in dit jaar relatief veel belasting betaalt. Bij middeling worden de inkomens over 2020, 2021, 2022 bij elkaar opgeteld en gelijkmatig verdeeld over deze jaren. In dit geval is het totale inkomen over 3 jaar €95.000 + € 35.000  + € 35.000 = € 165.000. Verdeeld over 3 jaar is het gemiddelde inkomen € 55.000 per jaar welke nog binnen de 1e schijf valt (in 2020 37.35%). De uitwerking (voor iemand < 65 jaar) hiervan is als volgt:

  1. Totale belasting voor middeling: €64.659
  2. Totale belasting na middeling: € 61.335
  3. Verschil: € 3.324
  4. Drempel: – € 545
  5. Teruggaaf belasting bij Middeling: € 2.779

Zoals u ziet, kan het u flink wat geld opleveren wanneer u een verzoek tot middeling bij de Belastingdienst indient!

Verzoek tot teruggaaf

Een middelingsverzoek bestaat uit een verzoek om teruggaaf met een berekening. Dit dient altijd achteraf te gebeuren, over een aaneengesloten periode van 3 belastingjaren waarvan u de definitieve aanslagen al heeft ontvangen. U krijgt het verschil terug met wat u daadwerkelijk hebt betaald, voor zover het boven een drempel van € 545 komt.

Wilt u weten of u middeling fiscaal voordelig voor u is, neem dan contact met mij op! Middels een proefberekening kan ik van te voren vaststellen of u recht heeft op een teruggaaf (hiervoor hanteer ik 50% van mijn middelingstarief), en wanneer de definitieve aanslagen binnen zijn maak ik een definitieve berekening en stuur ik voor u het verzoekschrift in. Het is zonde om geld te laten liggen!

Let op!

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de middelingsregeling. Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.