Toeslagen

Welke toeslagen kunt u mogelijk aanvragen?

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

Er zijn 4 toeslagen:

 • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • kindgebonden budget, een bijdragen in de kosten van uw kinderen
 • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten
 • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn. Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U vraagt de zorgtoeslag samen met uw eventuele partner aan. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u geen zorgtoeslag. Zij zijn namelijk tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd. U kunt tot 1 september 2025 een toeslag aanvragen voor 2024. Soms hebt u langer de tijd. Vanaf 2024 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 37.496 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 47.368.

Bij het indienen van uw belastingaangifte, check ik altijd of u in aanmerking komt voor deze toeslag, en desgewenst vraag ik deze voor u aan!

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:

 • hoeveel kinderen u hebt
 • de leeftijd van uw kinderen
 • de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Dan kan ik deze voor u aanvragen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie:

 • Woont u alleen of met een partner of medebewoner?
 • Wat is uw leeftijd?
 • Hoe hoog is de huur?
 • Wat voor soort huurhuis hebt u?
 • Hoeveel inkomen hebt u?

U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Veel mensen denken dat ze teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, maar dit hoeft niet perse het geval te zijn. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en e.v.t. andere toeslagen.

Bij uw belastingaangifte controleer ik altijd u woon- en gezinssituatie om te zien of u voor deze toeslag in aanmerking komt.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit  is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
 • uw kind naar een geregistreerde opvang gaat

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er geldt ook een maximumuurtarief. Voor 2024 zijn de maximaal subsidiabele tarieven definitief vastgesteld op € 10,25 voor de dagopvang, € 9,12 voor de BSO en € 7,53 voor de gastouderopvang.

Het is daarom van belang dat wanneer u kinderopvangtoeslag ontvangt, tussentijds wijzigingen doorgeeft omdat dit de hoogte van uw toeslag kan veranderen. En dat wanneer u nog geen toeslag ontvangt, u deze op tijd aanvraagt. Ik kan u hier graag bij helpen!